23rd International English-Polish Contrastive Conference, Błażejewko 1987

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Błażejewko