Reguły i leksykon. Studia słowotwórcze.
[Rules and the lexicon. Studies in word-formation]

Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 1987
Autor (twórca): wielu autorów
Redaktorzy: prof. dr hab. Edmund Gussmann