PASE, Kazimierz, 22-24 kwiecień 2002
[Eleventh Annual PASE Conference, Kazimierz, 22-24 kwiecień 2002]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: PASE
Miejsce: Kazimierz