recenzja książki: Dutch morphology. A study of word-formation in Generative Grammar, by G. Booij
[Review of the book:Dutch morphology. A study of word-formation in Generative Grammar, by G. Booij]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Anglica Posnaniensia (ISSN: 0081-6272)
Rok wydania: 1983
Tom: XV
Strony od-do: 168-172