Recenzja rozprawy doktorskiej Katarzyny Stadnik pt.: Language change in linguistic modality as subjectification of conceptual usage patterns, napisanej pod kierunkiem dr hab. Przemysława Łozowskiego, prof. nadzw. UMCS
[Review of a Ph. D.: Language change in linguistic modality as subjectification of conceptual usage patterns]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Katarzyna Stadnik
Tytuł publikacji: Zmiana językowa w modalnosci językowej jako subiektyfikacja konceptualnych matryc użycia
Nazwa jednostki: UMCS