Korpusy językowe jako narzędzia przydatne w nauczaniu, tłumaczeniu i pracy naukowej
[Language corpora as useful sources for teaching, translation and research]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Prezentacja dla Rady Wydziału Humanistycznego
Miejsce: KUL