2021

2019
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej2017
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowejCzłonkostwo w innej organizacji krajowej


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

Udział w festiwalu nauki


Działalność odczytowa


Organizacja konkursów i olimpiad


2015


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


Członkostwo w innej organizacji krajowej


Organizacja konkursów i olimpiad


2014


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSWOrganizacja konkursów i olimpiad


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Członkostwo w innej organizacji krajowej


Działalność odczytowa2012

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Członkostwo w innej organizacji krajowej2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2010


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej200420032002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany