dr hab. Anna Kucharska
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.kucharska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2318-5971