2020

Prace licencjackie
  • Dowód pełności tablicowego systemu logiki pierwszego rzędu w monografii "First-Order Logic" Raymonda R. Smullyana