dr Anna Karczewska
adiunkt - Katedra Logiki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.karczewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5269-8891