dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
profesor KUL - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.haladyj_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8827-3657