kurator Galeri 1 im. B. Słomki
[curator of Gallery 1 im. B. Słomki]

Realizacja wystawy naukowo-artystycznej

Nazwa jednostki: Instytut Historii Sztuki KUL