dr Anna Dzierżyc-Horniak
Asystent - Katedra Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.dzierzyc-horniak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6552-6201