Zaczarowanie świata na przykładzie East Side Story Igora Grubića. Lekcja z estetyki performatywności
[Enchanting the world on the example of East Side Story by Igor Grubić. A lesson on the aesthetics of performativeness]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU (ISSN: 1733-1528)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 26
Strony od-do: 150-173
Streszczenie: Wszystko, co zdarza się w przedstawieniu, można podsumowująco opisać jako ponowne zaczarowanie świata i przemianę wszystkich uczestników zdarzenia – przekonuje w swojej Estetyce performatywności Erika Fischer-Lichte. Tekst jest próbą spojrzenia na wideoinstalację East Side Story Igora Grubića z tej właśnie perspektywy. Omówione zostały w nim kluczowe kategorie pojęciowe wykorzystywane przez niemiecką badaczkę teatru i równolegle, podjęto próbę dopasowania ich do instalacji chorwackiego artysty. W analizie wskazano na cielesną współobecność aktorów i widzów, performatywne wytwarzanie materialności przedstawienia oraz w jaki sposób przedstawienie staje się wydarzeniem. Zadano pytania o przedstawienie live a przedstawienie zmediatyzowane (zapośredniczone).
Słowa kluczowe: estetyka performatywności, performans, przedstawienie, autopojetyczna pętla feedbacku
Dostęp WWW: https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs26/Dyskurs26_AnnaDzier%C5%BCyc-Horniak.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Dzierżyc-Horniak",
title = "Zaczarowanie świata na przykładzie East Side Story Igora Grubića. Lekcja z estetyki performatywności",
journal = "DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU",
year = "2018",
number = "26",
pages = "150-173"
}

Cytowanie w formacie APA:
Dzierżyc-Horniak, A. (2018). Zaczarowanie świata na przykładzie East Side Story Igora Grubića. Lekcja z estetyki performatywności. DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU, 26, 150-173.