2018

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2016Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2015Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2013Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2012