Agnieszka Karczewska

2019

Prace magisterskie
 • Grywalizacja jako narzędzie promocji
 • Narzędzia nowych mediów w kreowaniu marek instytucji kultury
 • Narracja w grach wideo na przykładzie gry „Wiedźmin”

2016

Prace licencjackie
 • PR i organizowanie wydarzeń kulturalnych inspirowanych sztuką współczesną. Studium przypadku.
 • Rola animatora kultury w kreowaniu wizerunku miasta.
 • Realizacja motywu cudu narodzenia Boga w wybranych kolędach
 • Korespondencja sztuk w wizualizacji wiersza "Wampir" Tadeusza Micińskiego.
 • "Czarny kwadrat na białym tle" Kazimierza Malewicza jako inspiracja dla współczesnej kultury
 • Funkcjonowanie instytucji kultury w społeczności wiejskiej na przykładzie działań Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku
 • Obraz kobiety w PRL w świetle materiałów archiwalnych gromadzonych przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
 • Jak pobudzić zainteresowanie przeszłością. Badania obszaru pamięci prywatnej wśród młodzieży w wieku od 15 do 23 lat. Wstępne rozpoznanie.
 • Serious Games – edukacja poprzez gry.