Agnieszka Karczewska

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


2018
Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiInne stypendium w ramach programu międzynarodowego


2017

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSWKierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
2015
20142013Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
2012Artykuł w czasopiśmieOrganizacja konferencji krajowej

Kierownictwo złożonego projektu - Fundacja Nauki Polskiej


2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2010


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki