Agnieszka Ścibior

Pracownia Stresu Oksydacyjnego
Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych
Wydział Medyczny

ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin

Tel: +48 81 45 45 615

 

Wykształcenie

 • 1994: mgr biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii), UMCS, Lublin
 • 1999: dr nauk biologicznych w zakresie biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii), UMCS, Lublin
 • 2016: dr hab. nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, Wydział Biologiczno-Chemiczny, UwB, Białystok
 • 2004/2005: Studia Podyplomowe w zakresie Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa [tematyka: embriologia; fizjologia; fizjologiczne modele badawcze; parazytologia; podstawy immunologii i onkogenezy; podstawy chirurgii; anestezja, analgezja i eutanazja; żywienie zwierząt laboratoryjnych; biologia zwierząt laboratoryjnych; anatomia porównawcza i hodowla zwierząt laboratoryjnych; infekcje bakteryjne i wirusowe; choroby niższych kręgowców; zoonozy i alergie odzwierzęce; zwierzęta transgeniczne w badaniach; metody i techniki eksperymentalne; pobieranie i utrwalanie materiału do badań; alternatywne do doświadczeń na zwierzętach metody badań; statystyka -dobór grup doświadczalnych; programowanie i przeprowadzanie badań z użyciem zwierząt; projektowanie zwierzętarni; praca w zwierzętarni; higiena, sterylizacja i dezynfekcja; internetowe bazy danych, ustawodawstwo krajowe i zagraniczne]

Dorobek naukowy

1. Autor / współautor 50 publikacji naukowych w tym:

 • 34 publikacje z Ministerialnej listy A
 • 1 publikacja z Ministerialnej listy B
 • 9 rozdziałów w monografii (w tym 2 w książce, wyd.: John Wiley & Sons)
 • 2 publikacje w czasopiśmie Acta Polon. Toxicol.
 • 2 artykuły popularno-naukowe
 • 2 broszurki popularno-naukowe
 • h-index 15 (Scopus)

2. Autor / współautor 68 komunikatów zjazdowych

3. Współautor artykułów wydań specjalnych czasopism naukowych:

 • Oxidative Medicine and Cellular Longevity [IF2017-2018: 4.936]
 • Biology [IF5-letni: 4.4

Wybrane publikacje

w czasopismach z bazy JCR [2005-2023]

 • Ścibior A., Aureliano M., Holder A.A., Llopis J. 2023. Metals and Metal Complexes in Diseases with a Focus on COVID-19: Facts and Opinions, Biology, 12(6), 868 [IF5-letni - 4.4; MEiN2021100]
 • Ścibior A., Llopis J., Dobrakowski P.P., Męcik-Kronenberg T. CNS-related effects caused by vanadium at realistic exposure levels in humans: a comprehensive overview supplemented with selected animal studies. 2023. Int. J. Mol. Sci., wydanie specjalne: "Advances in Metal Complexes: Pharmacological Activity", 21, 9004 [IF5-letni6.2; MEiN2021140]
 • Ścibior A. 2022. Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline. Antioxidants, 11, 790 [IF5-letni7.3; MEiN2021100]
 • Ścibior A., Wnuk E. 2022. Elements and COVID-19: A comprehensive overview of studies on their blood/urinary levels and supplementation with an update on clinical trials. Biology, wydanie specjalne: "Metals and Metal Complexes in Diseases with a focus on COVID-19: Facts and Opinions", 11, 215 [IF5-letni4.4; MEiN2021100]
 • Ścibior A., Wojda I., Wnuk E., Pietrzyk Ł., Plewa Z. 2021. Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system, Oxid. Med. Cell. Longev., 2021, 8447456 [IF20227.310; MEiN2021100]
 • Klich D., Łopucki R., Gałązka M., Ścibior A., Gołębiowska D., Brzezińska R., Kruszewski B., Kaleta T., Olech W. 2021. Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds. Acta Vet. Scand., 63:24 [IF2022-232.048; MEiN2021100]
 • Ścibior A., Wnuk E., Gołębiowska D. 2021. Wild animals in studies on vanadium bioaccumulation - Potential animal models of environmental vanadium contamination: A comprehensive overview with a Polish accent. Sci. Total Environ., 785, 147205 [IF2022-23 – 10.754; MEiN2021 – 200]
 • Ścibior A., Hus I., Mańko J., Jawniak D. 2020. Evaluation of the level of selected iron-related proteins/receptors in the liver of rats during separate/combined vanadium and magnesium administration, J. Trace Elem. Med. Biol., 61, 126550 [IF2020 – 3.53; MNiSW2019100]
 • Ścibior A., Pietrzyk Ł., Plewa Z., Skiba A. 2020. Vanadium: risks and possible benefits in the light of a comprehensive overview of its pharmacotoxicological mechanisms and multi-applications with a summary of further research trends, J. Trace Elem. Med. Biol., 61: 126508 [IF2020 – 3.53; MNiSW2019100]
 • Ścibior A., Szychowski KA., Zwolak I., Dachowska K., Gmiński J. 2020. In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers, J. Appl. Toxicol., 40(6): 737-747 [IF20203.446; MNiSW2019100]
 • Klich D., Łopucki R., Ścibior A., Gołębiowska D., Wojciechowska M. 2020. Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications. Ecol. Ind., 117, 106658 [IF2022-236.263; MNiSW2019140]
 • Ścibior A., Kurus J. 2019. Vanadium and oxidative stress markers - in vivo model: a review. Curr. Med. Chem., 26: 5456-5500 [IF5-letni5.046; MNiSW201640]
 • Łopucki R.,  Klich D., Ścibior A., Gołębiowska D. 2019. Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius. Urban Ecosys., 22: 435-442 [IF2022-23: 2.686; MNiSW2016: 30]
 • Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Kurus J. 2018. Evaluation of lipid peroxidation and the level of some elements in rat erythrocytes during separate and combined vanadium and magnesium administration. Chem. Biol. Int., 293: 1-10 [IF5.168; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Adamczyk A., Kurus J., Staniszewska M., Sadok I. 2018. Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg). Chem. Biol. Int., 284: 112-125 [IF5.168; MNiSW201630]
 • Łopucki R., Klich D., Ścibior A., Gołębiowska D., Perzanowski K. 2018. Living in habitats affected by wind turbines may result in an increase in corticosterone levels in ground dwelling animals. Ecol. Ind., 84: 165-171 [IF2022-236.263; MNiSW201635]
 • Ścibior A. 2016. Vanadium (V) and magnesium (Mg) - In vivo interactions: A review. Chem. Biol. Int., 258: 214-233 [IF5.168; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Llopis J., Holder A.A., Altamirano-Lozano M. 2016. Vanadium Toxicological Potential versus Its Pharmacological Activity: New Developments and Research. Oxid. Med. Cell. Longev., vol. 2016: 7612347 [IF20164.593; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Adamczyk A., Mroczka, R., Niedźwiecka I., Gołębiowska D., Fornal E. 2014. Effects of vanadium (V) and magnesium (Mg) on rat bone tissue: bone mineral status and micromorphology. Consequences of V-Mg interactions. Metallomics, 6: 2260-2278 [IF5-letni4.176; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I., Fornal E. 2014. The influence of combined magnesium and vanadate administration on the level of some elements in rats’ tissues: V-Mg interactions and the role of iron essential protein DMT-1 in the mechanism underlying altered tissues iron level. Metallomics, 6: 907-920 [IF5-letni4.176; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Adamczyk A., Niedźwiecka I., Fornal E. 2014. The renal effects of vanadate exposure: potential biomarkers and oxidative stress as a mechanism of functional renal disorders – preliminary studies. BioMed Res. Int., wydanie specjalne: Prooxidant Mechanisms in Toxicology (POMT), vol. 2014, 1-15 [IF3.411; MNiSW201625]
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2013. Magnesium can protect against vanadium-induced lipid peroxidation in the hepatic tissue. Oxid. Med. Cell. Longev., wydanie specjalne: Lipid Peroxidation Products in Human Health and Disease (LPPHHD), vol. 2013, 1-11 [IF20227.310; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I., Adamczyk A. 2013. Inhibitory and stimulating effect of magnesium on vanadate-induced lipid peroxidation under in vitro conditions. Indian J. Exp. Biol.,51: 721-731 [IF2021 – 0.944; MNiSW201620]
 • Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2012. Effect of 12-week vanadate and magnesium co-administration on chosen haematological parameters as well as on some indices of iron and copper metabolism and biomarkers of oxidative stress in rats. Environ. Toxicol. Pharmacol., 34: 235-252 [IF2022-235.785; MNiSW201625]
 • Ścibior A., Zaporowska H. 2010. Effects of combined vanadate and magnesium treatment on erythrocyte antioxidant defence system in rats. Environ. Toxicol. Pharmacol., 30: 153-161 [IF2022-235.785; MNiSW201625]
 • Ścibior A., Zaporowska H., Niedźwiecka I. 2010. Lipid peroxidation in the kidney of rats treated with V and/or Mg in drinking water. J. Appl. Toxicol., 30: 487-496 [IF2022-23 – 3.628; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Zaporowska H., Wolińska A, Ostrowski J. 2010. Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in the blood of rats co-treated with vanadium (V+5) and chromium (Cr+3). Cell. Biol. Toxicol., 26: 509-526 [IF2022-23 – 6.819; MNiSW201625]
 • Ścibior A., Zaporowska H., Niedźwiecka I. 2009. Lipid peroxidation in the liver of rats treated with V and/or Mg in drinking water, J. Appl. Toxicol., 29: 619-628 [IF2022-23 – 3.628; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Zaporowska H. 2009. Effects of combined treatment with vanadium(V) and chromium(III) on hematological parameters and plasma mineral status in rats, Trace Elem. Electroly., 26 (3): 104-113 [IF2023 – 0.492; MNiSW201615]
 • Ścibior A., Zaporowska H. 2007. Effects of vanadium (V) and/or chromium (III) on L- ascorbic acid, glutathione as well as iron, zinc and copper levels in rat liver and kidney. J. Toxicol. Environ. Health, Part A, 70 (8): 696-704 [IF2022-23 – 3.24; MNiSW201625]
 • Ścibior A., Zaporowska H., Ostrowski J., Banach A. 2006. Combined effect of vanadium(V) and chromium(III) on lipid peroxidation in liver and kidney of rats. Chem. Biol. Int., 159 (3): 213-222 [IF5.168; MNiSW201630]
 • Ścibior A., Zaporowska H., Ostrowski J. 2006. Selected haematological and biochemical parameters of blood in rats after subchronic administration of vanadium and/or magnesium in drinking water. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 51 (2): 287-295 [IF2022-23 – 3.692; MNiSW201625]
 • Ścibior A. 2005. Some selected blood parameters in rats exposed to vanadium and  chromium via drinking water. Trace Elem. Electroly., 22 (1): 40-46 [IF2023 – 0.492; MNiSW201615]

Wybrane rozdziały w monografii

 • Adamczyk A., Ścibior A2012. Oznaczanie molibdenu w materiale biologicznym z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną [w:] Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, (red.) Hubicki H., Wyd. UMCS, Lublin, ISBN: 978-83-77-84-086-3, str.: 210-213.
 • Adamczyk A., Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2012. Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej do oznaczania wybranych pierwiastków w narządach wewnętrznych i płynach fizjologicznych szczurów [w:] Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, (red.) Hubicki H., Wyd. UMCS, Lublin, ISBN: 978-83-77-84-086-3, str.: 214-218.
 • Ścibior A, Zaporowska H. 2002. Peroksydacja lipidów w wątrobie i nerkach szczurów w interakcji wanad-cynk [w:] Cynk w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, (red.) Kabata-Pendias A., Szteke B., ISBN: 83-902762-2-4, 33: 511-520.
 • Ścibior A., Zaporowska H. 1998. Biochemical blood parameters of rats intoxicated with vanadium or/and selenium in drinking water [w:] Proceedings 2nd International Conference „Trace Elements - Effects on Organisms and Environment”, (red.) Migula P., Doleżych B., Nakonieczny M., Wyd. Nauk.-Tech. EcoEdycja, Katowice, ISBN: 83-904174-6-4, str.: 199-203.

Rozdziały w książce "Vanadium in the Environment, Part 2: Health Effects"

Artykuły popularno-naukowe

 • Ścibior A., Zaporowska H. 1997. Wanad w środowisku człowieka, Ekopartner, 5 (67): 9-11.

 • Ścibior A., Zaporowska H. 1998. Selen niebezpieczny i pożyteczny zarazem, Ekopartner, 11 (84): 10-11.

Broszurki popularno-naukowe

Wydania specjalne czasopism naukowych

1. Lead Guest Editor wydania specjalnego czasopisma Oxidative Medicine and Cellular Longevity [IF2022 7.310] "Vanadium Toxicological Potential versus Its Pharmacological Activity: New Developments and Research" http://www.hindawi.com/journals/omcl/si/145707/cfp/

Wydanie prowadzone we współpracy z:

 • Prof. Mario Altamirano-Lozano, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Mexico (Guest Editor)
 • Prof. Alvin A. Holder, Old Dominion University, USA (Guest Editor)
 • Prof. Juan Llopis, University of Granada, Spain (Guest Editor)

2. Guest Editor wydania specjalnego czasopisma Biology [IF5-letni 4.4] "Metals and Metal Complexes in Diseases with a focus on COVID-19: Facts and Opinions" https://www.mdpi.com/journal/biology/special_issues/metal_covid https://www.mdpi.com/2079-7737/12/6/868

Wydanie prowadzone we współpracy z:

 • Prof. Manuel Aureliano, Universidade do Algarve, Portugal (Guest Editor)
 • Prof. Alvin A. Holder, Old Dominion University, USA (Guest Editor)
 • Prof. Juan Llopis, University of Granada, Spain (Guest Editor)

3. Guest Editor wydania specjalnego czasopisma International Journal of Molecular Sciences [IF5-letni 6.2] "Emerging Topics in Metal Complexes: Pharmacological Activity" https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/G300O371XX

Wydanie prowadzone we współpracy z:

 • Prof. Manuel Aureliano, Universidade do Algarve, Portugal (Guest Editor)
 • Prof. Juan Llopis, University of Granada, Spain (Guest Editor)

4. Guest Editor wydania specjalnego czasopisma Toxics [IF5-letni 4.8] "Recent Insights into Metal and Metal-Based Nanoparticle-Induced Cytotoxicity: Exposure, Effects and Mechanisms"

https://www.mdpi.com/journal/toxics/special_issues/C1690UV868

Wydanie prowadzone we współpracy z:

 • Prof. Manuel Aureliano, Universidade do Algarve, Portugal (Guest Editor)
 • Prof. Juan Llopis, University of Granada, Spain (Guest Editor)

Udział w konferencjach naukowych (1996-2022)

 • VII Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach Naukowych", Warszawa, 2022
 • XVI International Magnesium Symposium "Magnesium in health and disease", Glasgow, 2022
 • VI Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych", Warszawa, 2019
 • XXII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki - od środowiska do medycyny”, Lublin, 2019
 • XXI Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki w środowisku i medycynie”, Lublin, 2018
 • XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt.: "Różne oblicza toksykologii", Puławy, 2017
 • V Ogólnopolska Konferencja pt.: "Zwierzęta w badaniach naukowych", Warszawa, 2017
 • XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie”, Lublin, 2016
 • 5th International Symposium on Metallomics, Pekin, Chiny, 2015
 • XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Rola pierwiastków w biosferze”, Lublin, 2015
 • 9th International Vanadium Symposium: "Chemistry, Biological Chemistry & Toxicology", Padwa, Włochy, 2014
 • XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki chemiczne a jakość życia”, Lublin, 2014
 • Konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt.: „Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii”, Olsztyn, 2014
 • XVI Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”, Lublin, 2013
 • 8th International Vanadium Symposium: "Chemistry, Biological Chemistry & Toxicology, Waszyngton DC, USA, 2012
 • XI Sympozjum z cyklu “Pierwiastki śladowe w środowisku”, Olsztyn, 2012
 • 14th Meeting Toxicology and Environmental Health, Warszawa, 2009
 • X Sympozjum pt.: „Pierwiastki śladowe w środowisku”, Mielno, 2008
 • 3rd International Symposium FESTEM (Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals), Santiago de Compostela, Hiszpania, 2007
 • VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie”, Warszawa 2007
 • 5th International Symposium: "Trace Elements in Human - New Perspectives”, Ateny, Grecja, 2005
 • VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie - integracja europejska”, Warszawa, 2005
 • 3rd International Symposium: "Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology”, Monachium, Niemcy, 2004
 • Międzynarodowe sympozjum pt.: „Żelazo i mangan w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne”, Warszawa, 2004
 • VII Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Interakcje ksenobiotyków”, Poznań, 2004
 • 4th International Symposium: "Trace Elements in Human - New Perspectives”, Ateny, Grecja, 2003
 • 6th Winter Research Conferences: "Oxidative Damage to DNA - protective effects of nutrition and drugs”, Les Houches, Francja, 2003
 • VII Lubelska Środowiskowa Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki w rolnictwie i medycynie”, Lublin, 2003
 • VII Konferencja naukowa pt.: ”Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego”, Augustów, 2003
 • V Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność - przeciwdziałanie - integracja europejska”, Warszawa, 2003
 • VII Międzynarodowe Sympozjum pt.: „Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne”, Warszawa, 2002
 • VI Lubelska Środowiskowa Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki – fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów”, Lublin, 2002
 • 11th International Symposium: "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, Kraków, 2002
 • VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Łódź, 2002
 • VI Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: ”Interakcje ksenobiotyków”, Poznań, 2001
 • VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego pt.: „Postępy w badaniach nad pierwiastkami”, Nałęczów, 2001
 • IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie – integracja europejska”, Warszawa, 2001
 • VII Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED „Profilaktyka ekologiczna a zdrowie", Tarnów, 2001
 • 3rd Conference on Trace elements: "Effects on Organisms and Environment”, Sopot, 2000
 • Konferencja Naukowa pt.: „Toksykologiczne i farmakologiczne aspekty działania ksenobiotyków”, Olsztyn, 2000
 • VI Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED pt.: „Środowiskowe zagrożenia dla społeczeństwa u progu XXI wieku”, Tarnów, 2000
 • 7th International Symposium: "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism", Kraków, 1998
 • II Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Trace  elements-effects on organisms and environment, Cieszyn, 1998
 • XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Kazimierz Dolny, 1998
 • II Krajowe sympozjum Immunologów Weterynaryjnych pt.: „Biologia molekularna w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt”, Świnoujście, 1997
 • 6th International Symposium: "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism", Kraków, 1997
 • XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Katowice, 1997
 • II Międzynarodowa  konferencja naukowo-techniczna pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność -  przeciwdziałanie - integracja europejska”, Warszawa, 1997
 • IV Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED, Tarnów, 1997
 • 5th International Symposium: "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism", Kraków, 1996
 • Konferencja naukowa pt.: "Metale i metaloidy – aspekty farmakologiczne toksykologiczne i środowiskowe", Białowieża, 1996
 • VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Toksykologia a zagrożenia cywilizacyjne”, Nałęczów, 1996

Wybrane prezentacje konferencyjne

2015 - Chiny

The research on the vanadium(V)-magnesium(Mg) interactions: an in vivo experimental model. 5th International Symposium on Metallomics, 9-12 września, Pekin

2014 - Włochy

The effect of vanadium and magnesium administration on rat femoral bone micromorphology. 9th International Vanadium Symposium: Chemistry, Biological Chemistry & Toxicology (V9), 29 czerwiec – 2 lipiec, Padwa

2012 – USA

Inhibitory and stimulating effect of magnesium on vanadate-induced lipid  peroxidation in in vitro conditions. 8th International Vanadium Symposium: Chemistry, Biological Chemistry & Toxicology (V8), 15-18 sierpnia, Waszyngton DC

2007 - Hiszpania

The effect of vanadium and/or magnesium on lipid peroxidation in liver and kidney of rats. 3rd International Symposium FESTEM (Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals), 16-19 maja, Santiago de Compostela

2005 Grecja

The effect of vanadium(V) and/or chromium (III) on lipid peroxidation in liver and kidney of rats. 5th International Symposium „Trace Elements in Human: New Perspectives”, 13-15 października, Ateny

2004 Niemcy

Some selected parameters of the antioxidative system in rats treated with vanadium or/and chromium. 3rd International Symposium „Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology”, 13-15 maja, Monachium

2003 – Grecja

Total antioxidant status in plasma of rats in vanadium-chromium interaction. 4th International Symposium „Trace Elements in Human: New Perspectives”, 9-11 września, Ateny

Wybrane komunikaty zjazdowe (2012-2022)

 • Ścibior A., Adamczyk A., Niedźwiecka I., Gołębiowska D., Fornal E. 2012. Influence of the 12-week vanadate and magnesium co-administration on the concentration of selected elements in the femur of rats. XI Sympozjum z cyklu “Pierwiastki śladowe w środowisku”, Olsztyn, Streszczenia, str.: 137-138.
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2013. Poziom wybranych makro- i mikroelementów w osoczu krwi szczurów w następstwie przewlekłego podawania wanadu i magnezu. XVI Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”, Lublin, Streszczenia, str.: 125.
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2013. Wybrane parametry biochemiczne krwi szczurów w następstwie podawania wanadu i magnezu oddzielnie oraz w kombinacji. XVI Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki chemiczne a zdrowie”, Lublin, Streszczenia, str.: 126.
 • Ścibior A., Gołębiowska D. 2014. Magnesium-induced cerebral lipid peroxidation. XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki chemiczne a jakość życia”, Lublin, Streszczenia, str.: 149.  
 • Ścibior A., Gołębiowska D. 2014. Effect of the 18-week administration of vanadate separately or in combination with magnesium on lipid peroxidation in the brain of rats. XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki chemiczne a jakość życia”, Lublin, Streszczenia, str.: 150. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D. 2014. Influence of vanadate and magnesium on cerebral lipid peroxidation under in vitro conditions. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt.: „Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii”, Olsztyn, Materiały konferencyjne, str.: 117.
 • Ścibior A. 2015. Influence of 18-week treatment with vanadium (V) and magnesium (Mg) on the total antioxidant status in the plasma and in some internal organs of rats. XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Rola pierwiastków w biosferze”, Lublin, Streszczenia, str.: 140. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I.  2015. Effects of 18-week administration of vanadium (V) and magnesium (Mg) in rats: The L-ascorbic acid level in some internal organs and urinary excretion. XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Rola pierwiastków w biosferze”, Lublin, Streszczenia, str.: 141. 
 • Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I.  2015. The level of some elements in rats' erythrocytes in the conditions of vanadium (V) and/or magnesium (Mg) administration. XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Rola pierwiastków w biosferze”, Lublin, Streszczenia, str.: 142. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D.  2015. Urinary excretion of some micro- and macro-elements in the conditions of 18-week administration of vanadium (V) and/or magnesium (Mg) in rats. XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Rola pierwiastków w biosferze”, Lublin, Streszczenia, str.: 143. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D.  2016. Ocena zmian wybranych markerów stresu oksydacyjnego w kościach szczurów otrzymujących wanad i magnez oddzielnie oraz w kombinacji. XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie”, Lublin, Streszczenia, str.: 107. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D.  2016.  Poziom glutationu i ocena aktywności GSH-zależnych enzymów w kościach szczurów otrzymujących wanad i magnez oddzielnie oraz w kombinacji. XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie”, Lublin, Streszczenia, str.: 108. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D.  2016.  Wpływ wanadu i magnezu na stężenie receptora transferynowego 2 (TfR2) w wątrobie szczurów. XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie”, Lublin, Streszczenia, str.: 109. 
 • Ścibior A., Gołębiowska D.  2016.  Wpływ wanadu i magnezu na stężenie ferroportyny (FPN1) w wątrobie szczurów. XIX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Znaczenie pierwiastków chemicznych w środowisku i medycynie”, Lublin, Streszczenia, str.: 110.
 • Ścibior A.,  Staniszewska M., Sadok I., Gołębiowska D., Kurus J. 2017. Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania kwasu L-askorbinowego w wątrobie szczurów chronicznie narażonych na wanad w warunkach suplementacji magnezem. V Ogólnopolska Konferencja pt.: "Zwierzęta w badaniach naukowych", Warszawa, Streszczenia, str.: 159.
 • Ścibior A.,  Staniszewska M., Sadok I., Gołębiowska D., Kurus J. 2017. Poziom kwasu L-askorbinowego w kościach szczurów otrzymujących wanad i magnez oddzielnie oraz w kombinacji. XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa PTToks pt.: "Różne oblicza toksykologii", Puławy, Materiały konferencyjne, str.: 100.
 • Ścibior A., Kurus J., Gołębiowska D. 2018. Evaluation of the alkaline phosphatase activity in bone of rats chronically exposed to vanadium during magnesium administration. XXI Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki w środowisku i medycynie”, Lublin, Streszczenia, str.: 76.
 • Ścibior A., Hus I., Mańko J., Jawniak D. 2019. Wpływ wanadu i magnezu na stężenie hepcydyny (HEPC), hemojuweliny (HJV) oraz receptora transferryny 1 (TfR1) w wątrobie szczurów. XXII Naukowa Konferencja Magnezologiczna pt.: „Pierwiastki – od środowiska do medycyny”, Lublin, Materiały konferencyjne, str.: 25.
 • Ścibior A., Pietrzyk Ł., Plewa Z., Skiba A. 2019. Wanad - pierwiastek o istotnej roli biologicznej, szerokim zastosowaniu i potencjale farmakologicznym. VI Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych", Streszczenia, str.: 142-143.
 • Ścibior A., Brzoska M.M., Roszczenko A. 2022. The influence of vanadate and/or magnesium on bone mineral density and biomechanical properties of the femur and tibia in male rats. XVI International Magnesium Symposium: “Magnesium in Health and Disease” (online virtual meeting). Abstracts.
 • Ścibior A. 2022. Wanad i choroby neurodegeneracyjne - potencjalne zastosowanie terapeutyczne: badania na zwierzętach. VII Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych", Streszczenia.

Udział w konferencjach/warsztatach/seminariach poświęconych badaniom in vivo / in vitro

 • sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt.: ”Zwierzęta Laboratoryjne w Hodowli i Doświadczeniu”, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna, Centrum Badawczo - Usługowe Akademii Medycznej, Gdańsk, 2006
 • szkolenie dla osób nadzorujących prowadzenie doświadczeń na zwierzętach, Puławy, 2007
 • szkolenie z zakresu wypełniania Wniosków do Lokalnych Komisji Etycznych ds. Doświadczeń na Zwierzętach, SGGW Warszawa, 2011
 • warsztaty pt.: „Różnorodność zastosowania systemów telemetrycznych (DSI)” zorganizowane w ramach III Ogólnopolskiej konferencji pt.: „Zwierzęta w badaniach naukowych”, SGGW Warszawa, 2013
 • warsztaty pt.: „System rejestracji do zwierzętarni” zorganizowane w ramach III Ogólnopolskiej konferencji pt.: „Zwierzęta w badaniach naukowych”, SGGW Warszawa, 2013
 • szkolenie pt.: „Większa wydajność, standaryzacja, przyspieszenie badań in vivo i in vitro”, Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 2013
 • seminarium naukowe pt.: „Nowoczesne techniki przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach” połączone z prezentacją nowych zwierzętarni doświadczalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) oraz Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków, 2014
 • warsztaty pt.: "Badania behawioralno-fizjologiczne: Zebrafish, gryzonie i duże zwierzęta laboratoryjne", Lublin, 2015

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

od sierpnia 2014

Edorium Journal of Cell Biology

od kwietnia 2016

Peertechz Journal of Environmental Science and Toxicology

Recenzent artykułów czasopism naukowych (peer-reviewed journals)

 • z bazy JCR
 • spoza bazy JCR

Opiekun praktyk studenckich

2017

 • praktyki studentów III roku (Biotechnologia)
 • praktyki studentów V roku (Biotechnologia)

2018

 • praktyki nieobowiązkowe (Biotechnologia, stacjonarne II st.)

2019

 • praktyki nadobowiązkowe (Biotechnologia II rok II st.)

 

Działalność organizacyjna

(A) Projektowa

2009 - 2015

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE pt.: „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych (ICBN) KUL(POPW.01.03.00-06-003/09-03; PORPW 1.3. Wspieranie innowacji Osi Priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, PARP)

styczeń 2014 - 2015

Członek zespołu projektowego ds. realizacji i wdrożenia projektu pt.: ”Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL” w zakresie zadań merytorycznych dotyczących Pracowni Stresu Oksydacyjnego

2014

Autor opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby modernizacji Zwierzętarni Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN

(B) Kierownicza

luty 2010 - 2015

Kierownik ds. organizacji Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN

Nagrody

2003

Nagroda Rektora (indywidualna III stopnia) za oryginalne publikacje z dziedziny biologii oraz wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą

2006

Nagroda Rektora (indywidualna II stopnia) za cztery prace doświadczalne wydrukowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz za III Lubelski Festiwal Nauki

2007

Nagroda Rektora (zespołowa III stopnia) za uzyskanie najwyższej spośród pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego ilości punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego

2009

Nagroda Rektora (zespołowa IV stopnia) za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi oraz kształcenie kadr naukowych

Nagroda Rektora (zespołowa I stopnia) za twórcze zaangażowanie w pracę nad realizacją projektu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

2015

Nagroda Rektora (indywidualna III stopnia) za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

Nagroda za poster, The 5th International Symposium on Metallomics (Pekin, Chiny) http://blogs.rsc.org/mt/2015/09/18/prize-winners-5th-international-symposium-on-metallomics/

2020

Nagroda Rektora (indywidualna II stopnia) za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

2022

Nagroda Rektora (indywidualna II stopnia) za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

Odznaczenia państwowe

2022

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach / towarzystwach naukowych

2015-2017

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS, American Chemical Society)

2015-2018

Członek Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (RSC, Royal Society of Chemistry)

Członkostwo w krajowych organizacjach / towarzystwach naukowych

od września 2011

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA (Polish Laboratory Animal Science Association) przyjętego do Europejskiej Organizacji ds. Zwierząt Laboratoryjnych FELASA (Federation of European Laboratory Animals Science Associations)

od czerwca 2014

Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (PTToks)

2014-2017

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL)

od kwietnia 2015

Członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag)

Editorial board

od czerwca 2023

Członek 'Topical Advisory Panel' czasopisma International Journal of Molecular Sciences - sekcja toksykologia molekularna 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Słowa kluczowe

Model doświadczalny in vitro: hodowle pierwotnych astrocytów, cytotoksyczność, mechanizmy toksyczności, wanad, stres oksydacyjny

Model doświadczalny in vivo: wanad, magnez, biopierwiastki, toksyczność, mechanizmy toksyczności, interakcje, stres oksydacyjny, biomarkery, tkanki, status mineralny, toksykologia doświadczalna, chemia kliniczna

Tematyka badawcza PSO 

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

 • badania nad mechanizmami toksycznego działania wybranych pierwiastków
 • badania nad interakcjami między wybranymi pierwiastkami
 • badania nad możliwością wykorzystania magnezu w ograniczaniu toksycznego działania wanadu i łagodzeniu jego silnych własności pro-oksydacyjnych
 • badania nad wpływem wybranych pierwiastków na morfologię tkanki kostnej przy wykorzystaniu profilometrii optycznej / analiza składu chemicznego kości techniką rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów XPS we współpracy z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej http://www.kul.pl/laboratorium-optyki-rentgenowskiej,art_50718.html
 • poszukiwanie możliwie najczulszych markerów odpowiedzi organizmu na wybrane pierwiastki
 • ocena cytotoksycznego działania wybranych pierwiastków

Graficzne abstrakty z wybranych publikacji

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 • Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Collegium Medicum, Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku; Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej)
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Biologicznych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Collegium Medicum, Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Psychologii

Techniki/metody badawcze

Mineralizacja mikrofalowa, Absorpcyjna Spektrometria Atomowa, Spektrofotometria UV-Vis, Cytometria przepływowa, Mikroskopia, Potencjometria, Technika immunoenzymatyczna ELISA

Aparatura, którą dysponuje PSO

 • analizator hematologiczny z oprogramowaniem weterynaryjnym (Siemens), model: ADVIA 2120i
 • cytometr przepływowy (Miltenyi Biotec), model: MACSQuant Analyzer 10
 • automatyczny analizator jonoselektywny (Medica), model: EasyLyte Na/K/Cl
 • automatyczny analizator weterynaryjny z wyposażeniem (ERBA Diagnostics Mannheim GmbH), model: XL640
 • automatyczny analizator biochemiczny (Mindray), model: BS-120
 • czytnik pasków diagnostycznych do analizy moczu (ERBA Lachema), model: Laura Smart
 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS (Hitachi), model: U-2900, z przystawką termostatującą (Hitachi), model: 2J1-0104 i termostatem cyrkulacyjnym (Julabo), model: ED-5

 

 • ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z 12-stanowiskowym rotorem i monitoringiem temperatury oraz ciśnienia czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością obserwacji przebiegu i odczytu (Berghof), model: Speedwave Four
 • Spektrometr Absorpcji Atomowej z dwoma atomizerami (z atomizacją w płomieniu i kuwecie grafitowej) (Hitachi), model: Z-2000

 

 • wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (BioTek) umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej, model: Synergy 2
 • płuczka mikropłytkowa (BioTek), model: Elx50
 • wytrząsarka mikropłytkowa z termostatem (Elmi Laboratory Equipment), model: DTS-4

 

 • badawczy mikroskop odwrócony (Olympus), model: Olympus IX73 z oprogramowaniem do analizy obrazu - CellSens Dimension
 • komora laminarna (Thermo Electron LED GmbH), model: HERAsafe KS 12
 • inkubator CO2 z komorą z litej miedzi (Thermo Fisher Scientific), model: HERAcell 150i Cu

 

 • homogenizator mechaniczny z końcówką do homogenizacji kości (PRO Scientific Inc.), model: BioGen PRO200
 • homogenizator ultradźwiękowy (Hielscher Ultrasonics GmbH), model: UP 50H

 

Pozostałe wyposażenie:

 • sumator do szpiku z wyposażeniem, model: SH 12/24
 • waga analityczna (Radwag), model: XA 100 3Y.A
 • wagi precyzyjne (Radwag), modele: PS 210 R.2 i PS 2500 3.Y
 • wirówka z chłodzeniem (Thermo Fisher Scientific), model: Heraeus Megafuge 11R wyposażona w rotor kątowy, rotor mikrolitrowy hermetyczny i rotor do płytek mikrotitracyjnych
 • system oczyszczania wody (Hydrolab), model: HLP Spring 5R
 • termostat cyrkulacyjny (Thermo Fisher Scientific), model: Haake DC10-P5/U
 • zamrażarka głębokiego mrożenia (Thermo Fisher Scientific) z wyposażeniem do organizacji i przechowywania materiału biologicznego, model: HFU 486 Basic
 • chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (Liebherr), model: LCv 4010
 • suszarka laboratoryjna (SlavisLab), model: TC240
 • łaźnia wodna z wytrząsarką (Memmert), model: WNB 14, SV1422
 • łaźnia olejowa (Memmert), model: ONE 45
 • dejonizator (Labopol), model: Polwater DL-100 V717
 • destylator, model: DEM-20
 • zestaw komputerowy przystosowany do pracy z programami graficznymi (CorelDRAW Graphics Suite X6 PL Win Box)

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023 20:55