Agnieszka Ścibior

Pracownia Stresu Oksydacyjnego                                                                             Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych                                                                   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin

tel: +48 81 45-45-615; fax: +48 81 445-46-11; e-mail: cellbiol@kul.lublin.pl

Pełnione funkcje: Kierownik Pracowni Stresu Oksydacyjnego (PSO) ICBN

Słowa kluczowe związane z działalnością naukową PSO

Model doświadczalny in vivo: szczury, wanad, magnez, biopierwiastki, toksyczność/mechanizmy toksyczności, interakcje, stres oksydacyjny, biomarkery, narządy/tkanki, krew/mocz, status mineralny, toksykologia doświadczalna, chemia kliniczna.

Model doświadczalny in vitro: komórki CHO, cytotoksyczność, mechanizmy toksyczności, wanad, selen, interakcje, stres oksydacyjny, resazuryna, błękit trypanu, czerwień obojętna, pomiary fluorymetryczne

Tematyka badawcza Pracowni Stresu Oksydacyjnego

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

 • badanie toksyczności i mechanizmów toksycznego działania wybranych pierwiastków
 • badanie interakcji pomiędzy wybranymi pierwiastkami (wanadem i magnezem oraz wanadem i selenem)
 • badania nad możliwością wykorzystania magnezu w ograniczaniu toksycznego działania wanadu i łagodzeniu jego silnych własności pro-oksydacyjnych
 • badania nad wpływem wanadu i magnezu na morfologię tkanki kostnej (pomiary chropowatości powierzchni kości metodą profilometrii optycznej)*
 • analizę składu chemicznego kości techniką rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów XPS*
 • analizę zmian w wybranych markerach stresu oksydacyjnego (oznaczanych techniką HPLC*) w tkankach
 • poszukiwanie możliwie najczulszych markerów odpowiedzi organizmu na wybrane pierwiastki
 • ocenę cytotoksycznego działania wanadu na wybranych komórkach ssaków w oparciu o: (a) test z resazuryną oceniający aktywność mitochondriów; (b) test pochłaniania czerwieni obojętnej określający integralność błon lizosomalnych; (c) test z błękitem trypanu oceniający integralność błony komórkowej; (d) test z sulforodaminą B określający całkowitą zawartość białka w komórce; http://pracownik.kul.pl/iwona.zwolak/zyciorys
 • ocenę wpływu selenu na cytotoksyczne działanie wanadu w hodowli komórek ssaków: (a) ocena morfologii komórek przy użyciu mikroskopu z kontrastem fazowym, (b) badanie stresu oksydacyjnego przy pomocy testu z dwuoctanem dwuchlorofluoresceiny w pomiarach fluorymetryczych; http://pracownik.kul.pl/iwona.zwolak/zyciorys
 • badanie interakcji pomiędzy wanadem i selenem oraz wanadem i pirogronianem; http://pracownik.kul.pl/iwona.zwolak/zyciorys
 • wyznaczanie wartości IC50 w programie GraphPad Prism; http://pracownik.kul.pl/iwona.zwolak/zyciorys

* Badania w ramach współpracy:

1. Współpraca z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN http://www.kul.pl/laboratorium-optyki-rentgenowskiej,art_50718.html

2. Współpraca z Pracownią Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN http://www.kul.pl/pracownia-zastosowan-metod-separacji-i-spektroskopii,art_50721.html

Stosowane techniki/metody badawcze

Mineralizacja mikrofalowa, Absorpcyjna Spektrometria Atomowa, Spektrofotometria UV-Vis, Cytometria przepływowa, Mikroskopia, Potencjometria, Technika immunoenzymatyczna ELISA

 Pracownia Stresu Oksydacyjnego jest wyposażona w:

 • ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z 12-stanowiskowym rotorem i monitoringiem temperatury oraz ciśnienia czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością obserwacji przebiegu i odczytu (Berghof), model: Speedwave Four
 • Spektrometr Absorpcji Atomowej z dwoma atomizerami (z atomizacją w płomieniu i kuwecie grafitowej) (Hitachi), model: Z-2000
 • automatyczny analizator jonoselektywny (Medica), model: EasyLyte Na/K/Cl
 • automatyczny analizator biochemiczny (Mindray), model: BS-120
 • automatyczny analizator weterynaryjny z wyposażeniem (ERBA Diagnostics Mannheim GmbH), model: XL640
 • analizator hematologiczny z oprogramowaniem weterynaryjnym (Siemens), model: ADVIA 2120i
 • czytnik pasków diagnostycznych do analizy moczu (ERBA Lachema), model: Laura Smart
 • wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (BioTek) umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej, model: Synergy 2
 • płuczkę mikropłytkową (BioTek), model: Elx50
 • wytrząsarkę mikropłytkową z termostatem (Elmi Laboratory Equipment), model: DTS-4
 • cytometr przepływowy (Miltenyi Biotec), model: MACSQuant Analyzer 10
 • inkubator CO2 z komorą z litej miedzi (Thermo Fisher Scientific), model: HERAcell 150i Cu
 • komorę laminarną (Thermo Fisher Scientific), model: HERAsafe KS 12
 • sumator do szpiku z wyposażeniem, model: SH 12/24
 • badawczy mikroskop odwrócony (Olympus), model: Olympus IX73 z oprogramowaniem do analizy obrazu - CellSens Dimension
 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS (Hitachi), model: U-2900, z przystawką termostatującą (Hitachi), model: 2J1-0104 i termostatem cyrkulacyjnym (Julabo), model: ED-5
 • homogenizator ultradźwiękowy (Hielscher Ultrasonics GmbH), model: UP 50H
 • homogenizator mechaniczny z końcówką do homogenizacji kości (PRO Scientific Inc.), model: BioGen PRO200
 • wagę analityczną (Radwag), model: XA 100 3Y.A
 • wagi precyzyjne (Radwag), modele: PS 210 R.2 i PS 2500 3.Y
 • wirówkę z chłodzeniem (Thermo Fisher Scientific), model: Heraeus Megafuge 11R wyposażoną w rotor kątowy, rotor mikrolitrowy hermetyczny i rotor do płytek mikrotitracyjnych
 • system oczyszczania wody (Hydrolab), model: HLP Spring 5R
 • termostat cyrkulacyjny (Thermo Fisher Scientific), model: Haake DC10-P5/U
 • zamrażarkę głębokiego mrożenia (Thermo Fisher Scientific) z wyposażeniem do organizacji i przechowywania materiału biologicznego, model: HFU 486 Basic
 • chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną (Liebherr), model: LCv 4010
 • suszarkę laboratoryjną (SlavisLab), model: TC240
 • łaźnię wodną z wytrząsarką (Memmert), model: WNB 14, SV1422
 • łaźnię olejową (Memmert), model: ONE 45
 • dejonizator (Labopol), model: Polwater DL-100 V717
 • destylator, model: DEM-20
 • zestaw komputerowy przystosowany do pracy z programami graficznymi (CorelDRAW Graphics Suite X6 PL Win Box)
 • wyposażenie Zwierzętarni: (a) system klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) dla szczurów z wyposażeniem (Green Line, Tecniplast), (b) szafy wentylowane (Scanbur), modele: Scantainer Z-11E, (c) stacja wymiany klatek, model: CS5 Evo Plus, (d) klatki metaboliczne dla szczurów z przystawką chłodzącą (Tecniplast), (e) stolik operacyjny z podstawą i kontrolerem temperatury (RWD Life Sciences), (f) lampa/lupa powiększającą z podstawą (Circus LUXO) i dodatkowymi soczewkami (4x i 6x), (g) precyzyjna waga z oprogramowaniem do ważenia zwierząt laboratoryjnych (szczurów) (Sartorius), model: CUBIS MSU 12012S-1CE-DO

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020 14:01