2022


Recital muzyczny, dyrygowanie


2021

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim2020

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Pozostałe umowy dotyczące praw autorskich


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2019


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Odznaczenie krajowe resortowe


Odznaczenie krajowe państwowe
Działalność odczytowa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2018


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu


Realizacja nagrania dźwiękowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Członkostwo w innej organizacji krajowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki2016

Drugoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim
Nagroda krajowa
2015


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Działalność odczytowa2014


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą


Recital muzyczny, dyrygowanieWyróżnienie krajowe
2013


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego
2012


Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą


Prawykonanie kameralnego utworu muzycznego


Recital muzyczny, dyrygowanieCzłonkostwo w innej organizacji krajowejDziałalność odczytowa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2009


Członkostwo w innej organizacji krajowej