dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
adiunkt - Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Adiunkt - Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.schulz-brzyska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1768-3392