dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
adiunkt - Katedra Dydaktyki Muzycznej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.schulz-brzyska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1768-3392