2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2017

 • Zintegrowane zarządzanie granicami 2.0. Wpływ zasady dzielonej odpowiedzialności na pozycję krajowych i unijnych organów wykonawczych
  [w:] Prawo i Polityka

 • 2016  2015

 • Status prawno-ustrojowy FRONTEX-u w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Organizacja konferencji krajowej  2014

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW  2013  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW  2012  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Rozdział w podręczniku akademickim

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym  2011  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym  2010  Stypendium finansowane przez uczelnię


  2009


  2007