dr Agnieszka Parol
adiunkt - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.parol_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4354-680X