Agnieszka Kuźniar
dr Agnieszka Kuźniar
adiunkt - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.kuzniar_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6767-370X