2021

Prace inżynierskie
  • Projekt rekreacyjnej przestrzeni towarzyszącej osiedlom mieszkaniowym dzielnicy Wrotków w Lublinie
  • Projekt zagospodarowania strefy reprezentacyjnej kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Projekt zagospodarowania terenu obiektu usługowego E.Leclerc przy ul. Turystycznej w Lublinie
  • Projekt zagospodarowania strefy wypoczynku przy ul. Leśnej w Łęcznej
  • Projekt zagospodarowania terenu położonego pomiędzy osiedlami Brzeziny I oraz Brzeziny II w Świdniku

2020

Prace inżynierskie
  • Projekt rewaloryzacji rynku miejskiego w Łomazach
  • Koncepcja zagospodarowania terenu przy kościele pw. Bożego Macierzyństwa NMP w Radomiu
  • Koncepcja rewaloryzacji parku dworskiego w Siedliskach Pierwszych