Wiodącym kierunkiem mojej działalności naukowej są zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu oraz zarządzaniem krajobrazem. Interesuje mnie zwłaszcza problem zagospodarowania miejskich i podmiejskich stref wypoczynkowych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego oraz kształtowanie tożsamości miejsca w sposób harmonizujący dziedzictwo natury i kultury danego obszaru. Obecnie zajmuję się także problemem społecznej oceny przestrzeni miejskich oraz partycypacją społeczną w procesie projektowym przestrzeni publicznych. Moje dotychczasowe badania naukowe dotyczyły także rozwoju metod badawczych struktury krajobrazu (zwłaszcza fizjonomicznej), estetyki i stylu krajobrazu oraz ekotonów krajobrazowych. Kierunkiem dodatkowym są zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi i technik do analizowania i modelowania krajobrazu, tj. narzędzi i technik GIS oraz 3D. Wielostopniowe analizy krajobrazowe wykonuję są przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych, np. Microstation, AutoCAD, Photoshop, ArcGIS.

     Zagadnienia te mają charakter interdyscyplinarny i mieszczą się m. in. w kręgu zainteresowania ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki i planowania przestrzennego oraz ekologii i architektury krajobrazu.

 

Konsultacje w czasie semestru zimowego 2019/2020:

- każdy wtorek godz. 14:10 - 15:00 pokój 802

- czwartek godz. 15:00 - 15:50 (tygodnie parzyste) pokój 802
- piątek godz. 10:50 - 11:40 (tygodnie nieparzyste) pokój 802

 

Konsultacje w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019 13:22