Wiodącym kierunkiem mojej działalności naukowej są zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem krajobrazu oraz zarządzaniem krajobrazem. Interesuje mnie zwłaszcza problem zagospodarowania miejskich i podmiejskich stref wypoczynkowych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego oraz kształtowanie tożsamości miejsca w sposób harmonizujący dziedzictwo natury i kultury danego obszaru. Obecnie zajmuję się także problemem społecznej oceny przestrzeni miejskich oraz partycypacją społeczną w procesie projektowym przestrzeni publicznych. Moje dotychczasowe badania naukowe dotyczyły także rozwoju metod badawczych struktury krajobrazu (zwłaszcza fizjonomicznej), estetyki i stylu krajobrazu oraz ekotonów krajobrazowych. Kierunkiem dodatkowym są zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi i technik do analizowania i modelowania krajobrazu, tj. narzędzi i technik GIS oraz 3D. Wielostopniowe analizy krajobrazowe wykonuję są przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych, np. Microstation, AutoCAD, Photoshop, ArcGIS.

     Zagadnienia te mają charakter interdyscyplinarny i mieszczą się m. in. w kręgu zainteresowania ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki i planowania przestrzennego oraz ekologii i architektury krajobrazu.

 

Konsultacje w czasie sesji zimowej 2018/2019:

- poniedziałek 28.01.2019r. godz. 12:00 - 13:30 

- wtorek 05.02.2019r. godz. 10:00 - 11:30

 

 

Konsultacje w czasie sesji letniej 2018/2019:

- czwartek 20.06.2019r. godz. 11:00 - 12:30 

- czwartek 27.06.2019r. godz. 11:00 - 12:30

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2019 13:52