mgr Agnieszka Krzyszczak
Specjalista badawczo - techniczny - Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.krzyszczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0143-0489