Agnieszka Krzyszczak

 Dane kontaktowe:

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL

Pracownia Materiałów Kompozytowych I Biomimetycznych

ul. Konstantynów 1J

20-708 Lublin

 

agnieszka.krzyszczak@kul.lublin.pl

pokój 1.14

 

Realizowane zadania badawcze:

  1. Oznaczanie zawartości kwasu elagowego w owocach i pseudoowocach róż oraz w różnych owocach liofilizowanych metodą spektrofluorymetryczną.
  2. Oznaczanie zawartości azotanów(III) i azotanów(V) w ogórkach metodami: spektrofotometrii UV-Vis, chromatografii jonowej oraz spektrofluorymetrii.
  3. Oznaczanie zawartości fluorków, chlorków, bromków, fosforanów(V) i siarczanów(VI) w ogórkach metodą chromatografii jonowej.
  4. Wykorzystanie spektroskopii Ramana w analizie właściwości i składu cząstek pyłu atmosferycznego na terenie kopalni węgla kamiennego Bogdanka we współpracy z przedsiębiorstwem Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
  5. Badanie adsorpcji fenantrenu na węglu aktywnym (kinetyka, izotermy adsorpcji).
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018 12:18