dr Agnieszka Jarosz
adiunkt - Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.jarosz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6204-4701