2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2017
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejInne działania w zakresie popularyzacji nauki2016
Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowymInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2015
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014
Wygłoszenie referatu na konferencji
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2012

Wygłoszenie referatu na konferencji

2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


20102009

  • Organizacja VIII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego