Zaburzenia mowy i języka
[Speech and language disorders]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Katarzyna Ita Bieńkowska
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022
Tytuł publikacji: Podręcznik metodyczny. Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego w przypadku wystąpienia następujących trudności: uszkodzenie słuchu; dysfunkcja wzroku; specyficzne zaburzenia uczenia się; zaburzenia rozwoju mowy i języka; zaburzenia rozwoju intelektualnego; zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD); zaburzenia zachowania i emocji
Strony od-do: 59-73, 153-162