[Rec.] Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Klaudia Martynowska (red.), Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Lublin: Episteme 2021, ss. 1010
[[Rev.:] Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk, Klaudia Martynowska (red.), Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli [Faces of Life: Anniversary Publication of Professor Dorota Kornas-Biela]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Pedagogiczne (ISSN: 2080-850X)
Współautorzy: Urszula Kmita
Rok wydania: 2021
Tom: 13
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 157-164
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/16340/16044
DOI: 10.18290/rped.21133.10