Ta sama choroba a różne doświadczenia edukacyjne uczniów edukacji wczesnoszkolnej
[The same disease and different educational experiences of early childhood education students ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria - badania - praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie