Wczesna diagnoza logopedyczna u dzieci z zespołem nerczycowym jako czynnik chroniący w profilaktyce parasygmatyzmu interdentalnego
[Early speech therapy diagnosis in children with nephrotic syndrome as a protective factor in the prevention of interdental parasigmatism ]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy
Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie