Wartość życia w rodzinie doświadczającej choroby przewlekłej
[The value of living in a family experiencing a chronic disease]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: Życie jako wartość. Konteksty interdyscyplinarne
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie