Uczeń z przewlekłą chorobą nerek „incognito” w szkole masowej
[Student with chronic kidney disease "incognito" in mass school ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z CYKLU OSOBA: Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie