Doświadczenia rodzica dziecka z przewlekłą chorobą nerek – zespół nerczycowy
[The parent's experiences of a child with chronic kidney disease - nephrotic syndrome]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW z cyklu- Biografie codzienności
Miejsce: Lublin