Paweł Mąkosa
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Profesor - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.makosa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4664-7024