Pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego

Stanowisko adiunkt, 

Od 01 października 2011 r. sekretarz Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego.

Kontakt e-mail: kaleta.kul@gmail.com

 

więcej...

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019 19:20