Maciej Münnich
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maciej.munnich_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0063-2799