Kazimierz Pierzchała

Wykaz osiągnięć
w pracy naukowej publikacji oraz informacji o działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę

wprowadzony od 2017 roku. Całość Wykazu (w tym bez afiliacji KUL) - do wglądu dla zainteresowanych.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018 16:14