Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
profesor - Katedra Teologii Moralnej Społecznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jerzy.gocko_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6513-5681