dr hab. Ewa Ziółek
adiunkt - Katedra Historii XIX wieku
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.ziolek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0167-5491