dr Dorota Jegorow
adiunkt - Katedra Ekonometrii i Statystyki
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.jegorow_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0968-4109