prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
profesor - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.malicka-kleparska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9344-7682