Paweł Nowik
W latach 1996-2001 studia na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Temat pracy magisterskiej: "Prawne formy kształtowania wynagrodzenia za pracę". W latach 2001-2002 słuchacz Europejskiego Studium Samorządowego organizowanego przez Fundację Rozwoju KUL. Od 2001 r. do 2007 r. uczestnik studiów doktoranckich na seminarium z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych u dr hab. Grzegorza Goździewicza, prof. KUL. W marcu 2007 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzenia za pracę w Polsce", uzyskał stopień naukowy doktora. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL, natomiast recenzentami: dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS i dr hab. Jan Wojtyła, prof. AE w Katowicach.  
Dyżur w Katedrze

Środa, godz. 13.30- 15.30

sala C-750


Collegium Jana Pawła II, 
Tel. (0-81) 445-3-750
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018 13:43