Wypromowane prace dyplomowe

2015

Rozprawy doktorskie
 • Łagowska Kinga, Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a realizacja celów osobistych u przedsiębiorców
Prace magisterskie
 • Antoniewicz Katarzyna, Samoocena utajona a zachowania prospołeczne. Intensywne badania podlużne
 • Kędziora Joanna, Uogólniona samoocena a zachowania prospołeczne. Intensywne badania podłużne
 • Kiszka Joanna, Orientacja pozytywna a zachowania prospołeczne. Intensywne badania podłużne
 • Maciejczyk Joanna, Siły charakteru a relacja między sferą zawodową i rodzinną u pielęgniarek
 • Orłowska Agnieszka, Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek
 • Urban Paulina, Afekt a zachowania prospołeczne. Intensywne badania podłużne

2014

Rozprawy doktorskie
 • Jaklik Anna, Uwarunkowania zaufania pracowników do przełożonych i podwładnych
Prace magisterskie
 • Czech Mateusz, Zaufanie do przełożonych a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Grabiec Justyna, Prężność i afekt w pracy a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Majkowska Katarzyna, Kompetencje coacha a satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy u klientów coachingu
 • Naprawski Marcin, Zaufanie i klimat bezpieczeństwa a zaangażowanie w pracę
 • Ujas Justyna, Przekonanie o własnej skuteczności, afekt w pracy a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Wajda Agata, Autentyczne przywództwo a intencja zaufania przełożonym
 • Wójcik Marta, Pozytywna orientacja i zaangażowanie w pracę a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Zych Kamila, Autentyczne przywództwo a satysfakcja z pracy u pielęgniarek. Mediacyjna rola upodmiotowienia strukturalnego

2013

Rozprawy doktorskie
 • Razmus Viktor, Psychospołeczne korzyści w wizerunku marki produktu
Prace magisterskie
 • Krysa Małgorzata, Pozytywna orientacja a motywacja do podejmowania szkoleń.
 • Markiewicz Łukasz, Przekonanie o własnej skuteczności, afekt i zaangażowanie w pracę u przedsiębiorców.
 • Mielniczuk Emilia, Typy motywacji a etapy procesu podejmowania szkoleń