Wypromowane prace dyplomowe

2014

Rozprawy doktorskie
 • Jaklik Anna, Uwarunkowania zaufania pracowników do przełożonych i podwładnych
Prace magisterskie
 • Czech Mateusz, Zaufanie do przełożonych a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Grabiec Justyna, Prężność i afekt w pracy a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Majkowska Katarzyna, Kompetencje coacha a satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy u klientów coachingu
 • Naprawski Marcin, Zaufanie i klimat bezpieczeństwa a zaangażowanie w pracę
 • Ujas Justyna, Przekonanie o własnej skuteczności, afekt w pracy a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Wajda Agata, Autentyczne przywództwo a intencja zaufania przełożonym
 • Wójcik Marta, Pozytywna orientacja i zaangażowanie w pracę a zachowania innowacyjne u pracowników
 • Zych Kamila, Autentyczne przywództwo a satysfakcja z pracy u pielęgniarek. Mediacyjna rola upodmiotowienia strukturalnego

2013

Rozprawy doktorskie
 • Razmus Viktor, Psychospołeczne korzyści w wizerunku marki produktu
Prace magisterskie
 • Krysa Małgorzata, Pozytywna orientacja a motywacja do podejmowania szkoleń.
 • Markiewicz Łukasz, Przekonanie o własnej skuteczności, afekt i zaangażowanie w pracę u przedsiębiorców.
 • Mielniczuk Emilia, Typy motywacji a etapy procesu podejmowania szkoleń
 • Patynowska Ewelina, Spostrzegane wsparcie organizacyjne i możliwości kariery a motywacja do podejmowania szkoleń
 • Perski Tomasz, Pozytywna orientacja, afekt i zaangażowanie u przedsiębiorców
 • Podsiadło Izabela, Orientacja pozytywna, zaangażowanie w pracę i innowacyjność w działaniu przedsiębiorców
 • Purc Ewelina, Cechy osobowości a motywacja do podejmowania szkoleń
 • Wałachowska Karolina, Authentic leadership, work engagement and innovative behaviour of employees

2012

Prace magisterskie
 • Kossowska Magdalena, Personality, work design, and self-efficacy as predictors of young adults' engagement in non-governmental organizations
 • Mac Justyna, Konflikt i facylitacja a realizacja celów rodzinnych i zawodowych u przedsiębiorców