2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja artykułu naukowego


Recenzja w przewodzie habilitacyjnymProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

2016

Recenzja artykułu naukowego2015Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
2014
2013
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2012

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2011


Recenzja w przewodzie doktorskimWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
2010Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2009
2006
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


20052004

 • Die (Ohn)macht des Wortes. Zu verschiedenen Facetten der Lüge in Jurek Beckers "Jakob der Lügner"
  [(Nie)moc słowa. O różnych obliczach kłamstwa w powieści "Jakub Łgarz" Jurka Beckera]

 • 2002
  Stypendium w ramach programu DAAD


  2001  2000

 • Wolf Biermann, zwischen politischem Engagement und lyrischer Dichtung
  [Wolf Biermann, pomiędzy aktywnością polityczną a liryką]

  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny
 • Jüdinnen auf Wanderschaft. Frauengestalten im literarischen Schaffen Barbara Honigmanns
  [Jüdinnen auf Wanderschaft. Figury kobiece w literackiej twórczości Barbary Honigmann]

  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1999  1998

 • Heimat in der Literatur – Günter Kunerts Identitätsverständnis
  [Ojczyzna w literaturze. O Güntera Kunerta pojmowaniu tożsamości]

  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny

 • 1996

 • Jurek Becker und sein Judentum
  [Jurek Becker i jego tożsamość]

  [w:] Convivium : germanistisches Jahrbuch : Polen

 • 1994  1992


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego