Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów
[Disciplinary and criminal responsibility of police officers]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Aneta Michałek
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Ustawa o Policji. Komentarz