Przepisy ogólne
[General provisions]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Ustawa o Policji. Komentarz
Strony od-do: 27-37